کلبه عشق

آرزویم همه این است

یه روز بهم گفت: «میخوام باهات دوست باشم؛آخه میدونی؟ من اینجا خیلی تنهام». 

 

 بهش لبخند زدم و گفتم: «آره میدونم. فکر خوبیه.من هم خیلی تنهام»  

 

یه روز دیگه بهم گفت: «میخوام تا ابدباهات بمونم؛ آخه میدونی؟ من اینجا خیلی تنهام». 

 

 بهش لبخند زدم و گفتم: «آره میدونم. فکر خوبیه.من هم خیلی تنهام» 

 

 .یه روز دیگه گفت: «میخوام برم یه جای دور، جایی که هیچ مزاحمی نباشه. 

 

 بعد که همه چیز روبراه شد تو هم بیا. آخه میدونی؟ من اینجا خیلی تنهام». 

 

 بهش لبخند زدم و گفتم: «آره میدونم.فکر خوبیه. من هم خیلی تنهام».  

 

یه روز تو نامه ش نوشت: «من اینجا یه دوست پیدا کردم. آخه میدونی؟من اینجا خیلی تنهام». 

 

 براش یه لبخند کشیدم وزیرش نوشتم: «آره میدونم. فکر خوبیه.من هم خیلی تنهام». 

 

 یه روز یه نامه نوشت و توش نوشت: «من قراره اینجا با این دوستم تا ابد زندگی کنم.  

 

آخه میدونی؟ من اینجا خیلی تنهام». 

 

 براش یه لبخند کشیدم و زیرش نوشتم: «آره میدونم. فکر خوبیه.من هم خیلی تنهام». 

 

 حالا دیگه اون تنها نیست و من از این بابت خیلی خوشحالم 

 

 و چیزی که بیشتر خوشحالم می کنه اینه که نمی دونه من هنوز هم خیلی تنهام..... 

+نوشته شده در شنبه 10 اسفند‌ماه سال 1387ساعت01:41 ق.ظتوسط عشق من | نظرات (0)

نظرات (0) نظرات (0)