کلبه عشق

آرزویم همه این است

آخر یه روز دق میکنم فقط به خاطر تو  


دنیا رو عاشق میکنم فقط به خاطر تو  


شب به بیابون می زنم فقط به خاطر تو 
 

رو دست مجنون می زنم فقط به خاطر تو  


تو نمی خوای بیای پیشم فقط به خاطر من  


من ولی سرزنش می شم فقط به خاطر تو  


عشق تو پنهون میکنی فقط به خاطر من 
 

من دلم و خون می کنم فقط به خاطر تو  


از دور تماشا میکنی فقط به خاطر من 
 

من دل و رسوا میکنم فقط به خاطر تو  


از خوبیات کم میکنی فقط به خاطر من 
 

رشته رو محکم می کنم فقط به خاطر تو  


تو خودت رو گم میکنی فقط به خاطر من  


من خودم رو گم میکنم فقط به خاطر تو  


شعله رو خاموش میکنی فقط به خاطر من  


شب رو فراموش میکنم فقط به خاطر تو  


تو خنده هات غم میزنی فقط به خاطر من  


دنیا رو بر هم میزنم فقط به خاطر تو 
 

روز می شم بی آبرو فقط به خاطر تو  


قربونی یه جست و جو فقط به خاطر تو  


تو ام یه روز می ری سفر فقط به خاطر من  


خیره می شن چشام به در فقط به خاطر تو 

 
به من تو میگی دیوونه فقط به خاطر من  


جملت به یادم می مونه فقط به خاطر تو  


تو من و بیرون میکنی فقط به خاطر من  


قلبم رو ویرون میکنم فقط به خاطر تو 


میگی از سنگ دلت فقط به خاطر من  


یه عمره که تنگه دلم فقط به خاطر تو  


تو گفتی عاشقی بسه فقط به خاطر من  


دنیا واسم یه قفسه فقط به خاطر تو  


می ری سراغ زندگیت فقط به خاطر من 


من می سوزم تو تشنگیت فقط به خاطر تو  


تو میگی عشق یه عادته فقط به خاطر من  


دلم پر شکایته فقط به خاطر تو  


میگیری از من فاصله فقط به خاطر من  


دست میکشن از هر گله فقط به خاطر تو 


تومیگی از اینجا برو فقط به خاطر من  


رفتم به احترام تو فقط به خاطر تو 


رد میشی از مقابلم فقط به خاطر من 


مونده سر قرار دلم فقط به خاطر تو 

 
ناز میکنی برای من قفط به خاطر من  


من میشینم به پای تو فقط به خاطر تو 


نیستی کنار پنجره فقط به خاطر من  


دل نمی تونه بگذره فقط به خاطر تو  


تو من رو یادت نمیاد فقط به خاطر من  


دلم کسی رو نمی خواد فقط به خاطر تو  


می گذری از گذشته ها فقط به خاطر من 


می رم توی نوشته ها فقط به خاطر تو 
 

منو تنها می ذاری فقط به خاطر من  


من خودم رو جا میذارم فقط به خاطر تو  


دل رو گذاشتی بی جواب فقط به خاطر من  


یه عمر میکشم عذاب فقط به خاطر تو  


دلت شکسته می دونم فقط به خاطر من 


منم یه خسته می دونی فقط به خاطر تو 


آخر ازم جدا شدی فقط به خاطر من 


من مشغول دعا شدم فقط به خاطر تو

+نوشته شده در شنبه 10 اسفند‌ماه سال 1387ساعت10:51 ب.ظتوسط عشق من | نظرات (0)

نظرات (0) نظرات (0)