کلبه عشق

آرزویم همه این است

ای نسیم سحر آرامگه یار کجاستشب تار است و ره وادی ایمن در پیشهر که آمد به جهان نقش خرابی داردآن کس است اهل بشارت که اشارت داندهر سر موی مرا با تو هزاران کار استبازپرسید ز گیسوی شکن در شکنشعقل دیوانه شد آن سلسله مشکین کوساقی و مطرب و می جمله مهیاست ولیحافظ از باد خزان در چمن دهر مرنجمنزل آن مه عاشق کش عیار کجاستآتش طور کجا موعد دیدار کجاستدر خرابات بگویید که هشیار کجاستنکته​ها هست بسی محرم اسرار کجاستما کجاییم و ملامت گر بی​کار کجاستکاین دل غمزده سرگشته گرفتار کجاستدل ز ما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاستعیش بی یار مهیا نشود یار کجاستفکر معقول بفرما گل بی خار کجاست

+نوشته شده در سه‌شنبه 13 اسفند‌ماه سال 1387ساعت10:57 ب.ظتوسط عشق من | نظرات (0)

نظرات (0) نظرات (0)