کلبه عشق

آرزویم همه این است

              

منــو ببــر !! 

 

  منو ببر با خنـــــده ای به جشن بـــارون و سکوت

                                     

                       خیسم بکن با عاطفـــــــه ، ببر منـو از برهـــــوت 

 

                       محتـــاج دیـــــدن تــــــــوام ، نــگاه بـــــــارونی تو 

 

                       مـــوج نـگـــاه سرکشت ، احســـاس کـــــارونی تو 

                       تو کوره ی دستات بگیر،این دست سرد بی کســـو 

                       کاری بکن با نفســــات ، پرنــده ی هــــم نفســــــو 

                       تشنــــــــه ی پـــــرواز بلند تو آسمـــون چشـمــاتم 

                       تـــو آتیشـــم پـــــا بذاری تا پـــــــای جونــم باهاتم 

  

                       خیـره میشـم به چشم تـــو ، پلکــــو به هم نمیزنم 

                       تــا ذهنت آشفتـه نشــــه ، ببیــــــن که دم نمیــزنم 

                       منو ببـــر ، دل خستـه ام ، زمستــون آخـر نــداره 

                       بی تو پـرستـــوی دلــم ، بهـــــارو بـــــاور نــداره

 

                       منو ببــر، ببر منـــو، میخوام کــه تـا تـو گـم بشم 

                       محــو سکــوتـم بشمـو، دوبـاره تـا تـو گـم بشـــم 

                       تشنـه ی پـرواز بلنـد ، تـو آسمــــون چشمـــاتــم 

                       تـو آتیشـم پـا بـذاری تـا پـای جـونـم بـاهـاتــــــم

+نوشته شده در چهارشنبه 14 اسفند‌ماه سال 1387ساعت07:18 ب.ظتوسط عشق من | نظرات (0)

نظرات (0) نظرات (0)